Program Energia Plus

Energia Plus - Nabór IV

Dofinansowane rozwiązania w naszej ofercie

Fotowoltaika

do 85% kosztów
inwestycji

Pompa Ciepła

do 85% kosztów
inwestycji

O programie Energia Plus

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko między innymi poprzez poprawę jakości powietrza. Beneficjentami programu mogą być zatem podmioty wykonujące działalność gospodarczą.

Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, korzystając z generatora wniosków o dofinansowanie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożony wniosek należy zatwierdzić i podpisać za pomocą tzw. elektronicznego podpisu na ePUAP.

Warunki dotacji
Energia Plus

 • odbiorcą dofinansowania jest przedsiębiorca
 • dofinansowanie w naborze IV, udzielane jest wyłącznie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach
 • intensywność dofinansowania wynosi do 85% kosztów inwestycji
 • kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 500 mln zł
 • pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat
 • 10% pożyczki (nie więcej niż 1 mln zł) może zostać umorzone
 • oprocentowanie preferencyjne pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku

13.12.2024

Koniec naboru
1. Jak złożyć wniosek Energia Plus?

Wniosek Energia Plus można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez portal https://gwd.nfosigw.gov.pl/ .

2. Jakie dokumenty są wymagane do wniosku?

 • pozwolenie zintegrowane lub inne pozwolenia takie jak zezwolenie na emisję gazów czy pyłów,
 • uproszczony schemat technologiczny inwestycji,
 • sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa obejmujące ostatnie 3 lata,
 • opinię biegłego i raport z badania sprawozdania finansowanego,
 • sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 za wykonany okres sprawozdawczy danego roku,
 • statut spółki,
 • dokumenty potwierdzające źródła finansowania,
 • studium wykonalności,
 • model finansowania projektu w edytowalnym pliku,
 • inne – o których poinformuje Cię urzędnik, a które zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Gdzie znajdę wniosek Energia Plus

Wniosek o dofinansowanie znajduje się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, poprzez który należy złożyć wniosek https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Pierwszy krok do uzyskania dofinansowania należy do Ciebie

Dział dotacji EnergyPlus w liczbach

>767

Ilość złożonych wniosków

>6mln zł

Kwota pozyskanych dotacji

99 %

Skuteczność pozyskiwania dotacji

Już ponad 2200 punktów na mapie naszych realizacji

Opinie naszych Klientów