Program Grant OZE

Grant OZE

Dotowane rozwiązania w naszej ofercie

Fotowoltaika

do 50% kosztów
inwestycji

O programie Grant OZE

Jest to program dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych, realizujących przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii. Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, np.:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne

Warunki dotacji
Grant OZE

 • odbiorcą dotacji jest właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego
 • przedsięwzięcie dotyczy zakupu, montażu lub budowy instalacji fotowoltaicznej lub jej rozbudowy o minimum 20% mocy
 • wytwarzana energia przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby budynku wielorodzinnego, będącego przedmiotem przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
 • inwestycja nie wyrządza poważnych szkód dla środowiska oraz spełnia kryteria horyzontalne
 • intensywność dofinansowania to nawet 50% kosztów inwestycji

30.06.2026

Koniec naboru wniosków
1. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o grant OZE należy składać w formie papierowej, przesyłając go na adres siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Czy jest określona minimalna i maksymalna kwota grantu OZE?

Nie. Z Grantu OZE refinansować można do 50% poniesionych kosztów netto inwestycji

3. Jakie załączniki są wymagane?

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumentację projektową instalacji
 • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku

Pierwszy krok do uzyskania dofinansowania należy do Ciebie

Dział dotacji EnergyPlus w liczbach

>767

Ilość złożonych wniosków

>6mln zł

Kwota pozyskanych dotacji

99 %

Skuteczność pozyskiwania dotacji

Już ponad 2200 punktów na mapie naszych realizacji

Opinie naszych Klientów