Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Dotowane rozwiązania w naszej ofercie

Fotowoltaika

do 65% kosztów inwestycji

Magazyn Energii

do 65% kosztów inwestycji

Pompa Ciepła

do 65% kosztów inwestycji

Termomodernizacja

do 65% kosztów inwestycji

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Jest to program  dla rolników wpisanych do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Warunki dotacji
Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

  • o dotację może ubiegać się rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej
  • przedsięwzięcie dotyczy m.in. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, pompy ciepła, termomodernizacji budynku
  • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
  • zostało odbyte szkolenie z zakresu efektywności energetycznej, nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązano się do ukończenia takiego kursu
  • intensywność dofinansowania to nawet 65% kosztów inwestycji
  • całkowita moc urządzeń wytwarzających energię nie może przekroczyć 50 kW

23.02.2024

Koniec naboru

Pierwszy krok do uzyskania dofinansowania należy do Ciebie

Dział dotacji EnergyPlus w liczbach

>767

Ilość złożonych wniosków

>6mln zł

Kwota pozyskanych dotacji

99 %

Skuteczność pozyskiwania dotacji

Już ponad 2200 punktów na mapie naszych realizacji

Opinie naszych Klientów