FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Fotowoltaika

1. Jaka jest rola falownika w systemie fotowoltaicznym?

Falownik jest urządzeniem elektronicznym, które przekształca prąd stały wytworzony przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który jest używany w domowych sieciach elektrycznych lub może być oddawany do sieci elektroenergetycznej.

2. Jak działa system montażu paneli fotowoltaicznych na dachu?

System montażu paneli na dachu zazwyczaj składa się z ram i uchwytów, które stabilizują i utrzymują panele na odpowiedniej wysokości i pod kątem w celu optymalnego wykorzystania światła słonecznego. Panele są przymocowywane do konstrukcji dachu za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów.

3. Co to jest mikroinwenter w systemie fotowoltaicznym?

Mikroinwenter to rodzaj falownika, który jest montowany bezpośrednio przy każdym panelu fotowoltaicznym. Działa niezależnie od innych paneli, co pozwala na optymalizację wydajności każdego panelu z osobna.

4. Jaka jest różnica między panelem fotowoltaicznym monokrystalicznym a polikrystalicznym?

Panele monokrystaliczne są wykonane z pojedynczych kryształów krzemu, co daje im wyższą efektywność, ale może być droższe. Panele polikrystaliczne składają się z wielu kryształów krzemu, co może wpłynąć na nieco niższą efektywność, ale są często bardziej dostępne cenowo.

5. Czym jest inwerter hybrydowy w systemie fotowoltaicznym?

Inwerter hybrydowy to urządzenie, które łączy funkcje falownika (przekształcanie prądu stałego na prąd zmienny) z funkcjami ładowania i rozładowywania akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Pozwala to na korzystanie z energii słonecznej nawet w nocy.

6. Czym jest licznik (miernik) dwukierunkowy w systemie fotowoltaicznym?

Miernik dwukierunkowy to urządzenie pomiarowe, które monitoruje przepływ energii elektrycznej pomiędzy siecią elektroenergetyczną a systemem fotowoltaicznym. W przypadku nadwyżki energii generowanej przez panele, miernik ten pozwala na oddawanie jej do sieci i zliczanie jej wartości.

Pompy Ciepła

1. Czym jest pompa ciepła i jak działa?

Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje energię termiczną z otoczenia (powietrza, wody, gruntu) do podgrzewania lub ochładzania wnętrza budynku. Działa na zasadzie przekazywania ciepła z niższej temperatury do wyższej, dzięki czemu możliwe jest podgrzanie pomieszczeń nawet w chłodniejszych warunkach.

2.Jak działa współczynnik efektywności (COP) w pompach ciepła?

Współczynnik efektywności (COP) jest miarą efektywności pracy pompy ciepła. Oznacza stosunek dostarczonej ciepłoty do zużytej energii elektrycznej. Wyższy COP oznacza bardziej efektywną pompę ciepła, ponieważ dostarcza więcej ciepła przy mniejszym zużyciu energii.

3. Jakie są zalety pomp ciepła w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi?

Pompy ciepła oferują wiele zalet, w tym efektywne wykorzystanie energii odnawialnej, niższe koszty eksploatacji w porównaniu z ogrzewaniem gazowym, małe lub zerowe emisje gazów cieplarnianych oraz możliwość chłodzenia w sezonie letnim.

4. Czym jest odparowanie i kondensacja w pompach ciepła?

Odparowanie i kondensacja to procesy termodynamiczne, które występują w pompach ciepła. W procesie odparowania ciecz (czynnik chłodniczy) przekształca się w parę pod wpływem ciepła dostarczonego z otoczenia. W procesie kondensacji para zamienia się z powrotem w ciecz, oddając ciepło do wnętrza budynku.

5. Czym jest wymiennik ciepła w pompach ciepła?

Wymiennik ciepła to komponent w pompie ciepła, który przekazuje ciepło między źródłem ciepła a nośnikiem ciepła (czynnik chłodniczy). Może to być płaszcz ciepła lub spirala umieszczona w źródle ciepła, która umożliwia przekaz ciepła do układu grzewczego.

5. Jakie są główne czynniki wpływające na wydajność i efektywność pomp ciepła?

Główne czynniki to temperatura otoczenia, sprawność pompy ciepła, izolacja budynku, układ grzewczy i chłodzący, właściwie dobrany rozmiar pompy ciepła oraz prawidłowe utrzymanie i konserwacja urządzenia.

Magazyny Energii

1. Czym jest magazyn energii i jakie są jego główne funkcje?

Magazyn energii to system, który pozwala na gromadzenie i przechowywanie nadmiaru energii elektrycznej, którą można wykorzystać w późniejszym czasie, gdy zapotrzebowanie jest większe niż produkcja. Główną funkcją magazynów energii jest umożliwienie elastycznego zarządzania dostawą energii, optymalizacja kosztów oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

2. Jakie są rodzaje magazynów energii?

Istnieje wiele rodzajów magazynów energii, w tym akumulatory litowo-jonowe, akumulatory ołowiowo-kwasowe, magazyny cieplne, magazyny mechaniczne (np. pompy wodne) i inne. Każdy rodzaj ma swoje unikalne cechy i zastosowania w zależności od technologii i potrzeb.

3. Jak działa magazyn energii w systemie fotowoltaicznym?

Magazyn energii w systemie fotowoltaicznym działa jako pośrednik między wytworzoną energią z paneli fotowoltaicznych a domowym systemem elektrycznym. W nadmiarze słonecznej energii, np. w czasie słonecznego dnia, magazyn gromadzi energię do późniejszego użycia, np. w nocy lub w chmurach.

4. Co to jest cykl ładowania i rozładowywania w kontekście magazynów energii?

Cykl ładowania i rozładowywania to proces, w którym magazyn energii jest ładowany podczas gromadzenia nadmiaru energii i rozładowywany, gdy jest potrzebna dodatkowa energia. Cykle te wpływają na żywotność i wydajność magazynu, dlatego ważne jest odpowiednie zarządzanie nimi.

5. Jak działa system zarządzania magazynem energii?

System zarządzania magazynem energii to oprogramowanie lub sterownik, które monitoruje stan magazynu, określa momenty ładowania i rozładowywania oraz podejmuje decyzje o optymalnym wykorzystaniu zgromadzonej energii. System ten może uwzględniać dane o produkcji energii, cenach energii i preferencjach użytkownika.

Klimatyzacja

1. Czym jest klimatyzacja?

Klimatyzacja to system chłodzenia i służy do regulacji temperatury oraz wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń.

2. Jak działa klimatyzacja typu split-system?

Klimatyzacja split-system składa się z dwóch głównych komponentów: jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna odpowiada za odprowadzanie ciepła na zewnątrz, a jednostka wewnętrzna chłodzi powietrze w pomieszczeniu. Oba komponenty są połączone rurami i przewodami.

3. Czym różni się klimatyzacja typu split-system od klimatyzacji typu multi-split?

Klimatyzacja typu split-system obejmuje jedną jednostkę wewnętrzną i jedną jednostkę zewnętrzną, obsługując jedno pomieszczenie. Natomiast klimatyzacja typu multi-split ma jedną jednostkę zewnętrzną, ale kilka jednostek wewnętrznych, co pozwala na chłodzenie kilku pomieszczeń niezależnie.

4. Jakie są podstawowe metody konserwacji klimatyzacji domowej?

Podstawowe metody konserwacji obejmują regularne czyszczenie i wymianę filtrów powietrza, kontrolę stanu technicznego urządzenia, sprawdzanie szczelności układu chłodzenia, czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych oraz okresowe przeglądy techniczne.

5. Jak działa system zdalnego sterowania w klimatyzacji?

System zdalnego sterowania w klimatyzacji umożliwia użytkownikowi zarządzanie ustawieniami klimatyzacji za pomocą smartfona, tabletu lub komputera. Można regulować temperaturę, tryby pracy i inne ustawienia z dowolnego miejsca.

6. Czym jest filtr HEPA w klimatyzacji?

Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) to zaawansowany filtr o wysokiej skuteczności w usuwaniu drobinek pyłów, alergenów, bakterii i innych zanieczyszczeń powietrza. W klimatyzacji może być stosowany w celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.

Rekuperacja

1. Czym jest rekuperacja w systemach wentylacyjnych?

Rekuperacja to proces odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego z budynku i jego przeniesienia na świeże powietrze dostarczane do budynku. To pomaga utrzymać komfort termiczny w pomieszczeniach przy jednoczesnej redukcji strat ciepła.

2. Jak działa wymiennik ciepła w systemie rekuperacji?

Wymiennik ciepła w systemie rekuperacji składa się z dwóch obiegów powietrza. Ciepłe powietrze wywiewane z budynku przechodzi obok świeżego zewnątrznego powietrza. Wymiana ciepła między nimi powoduje przeniesienie ciepła z powietrza wychodzącego na powietrze wchodzące.

3. Jakie są główne korzyści zdrowotne wynikające z rekuperacji?

Rekuperacja pomaga w poprawie jakości powietrza wewnątrz budynku poprzez stałą wymianę powietrza oraz filtrację. To może pomóc w redukcji alergenów, zanieczyszczeń i pyłków, co ma korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.

4. Czy rekuperacja może pomóc w oszczędzaniu energii?

Tak, rekuperacja może pomóc w znacznym stopniu w oszczędzaniu energii poprzez odzysk ciepła z wywiewanego powietrza, co pozwala ogrzać świeże powietrze wprowadzane do budynku.

Mój Prąd

1. Czy mogę dostać dotację na pompę ciepła w nowej edycji programu, jeśli w poprzedniej uzyskałem tylko na fotowotlaikę?

Tak. Oprócz dotacji na pompę ciepła, możesz również uzyskać wyrównanie dotacji na fotowoltaikę według nowych warunków, jeśli Ci taka przysługuje.

2. Czy nabór jest nadal aktualny?

Nasz dział dotacji trzyma rękę na pulsie i na bieżąco monitoruje poziom budżetu programu oraz wprowadza jego uaktualnienie na stronie www. Nabór piątej edycji programu trwa do ustalonego terminu lub wyczerpania budżetu programu. W zależności co nastąpi wcześniej.

3. Czy będzie kolejna edycja?

Nie ma takiej gwarancji. Nikt też nie zagwarantuje utrzymania obecnych kwot dotacji. Zapowiedzi rządu napawają jednak nadzieją, że kolejna edycja będzie, jeśli znajdzie się finansowanie.

4. Jaka jest maksymalna kwota dotacji w bieżącej edycji?

Łącznie, na wszystkie rozwiązania, można uzyskać nawet 58 000 zł

Czyste Powietrze

1. Jakie prace kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu?

Program "Czyste Powietrze" obejmuje różnorodne prace związane z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń. Przykładowe prace to: termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, izolacja termiczna, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czy instalacja odnawialnych źródeł energii.

2. Jakie są rodzaje pomp ciepła kwalifikujące się do dotacji w programie "Czyste Powietrze"?

Program może obejmować różne rodzaje pomp ciepła, takie jak pompy powietrze-powietrze, powietrze-woda, grunt-woda czy woda-woda. Warunki dotacji mogą się różnić w zależności od rodzaju pompy ciepła, jej efektywności energetycznej i innych czynników.

3. Czy dotacja na pompę ciepła obejmuje również koszty instalacji i prac związanych z montażem?

Wiele programów dotacyjnych, w tym program "Czyste Powietrze", może obejmować nie tylko koszty zakupu samej pompy ciepła, ale także koszty związane z instalacją i montażem.

4. Jak zutylizować stary piec?

Stary piec należy zezłomować i mieć na to potwierdzenie w postaci stosownego dokumentu, który załączany jest do wniosku o dofinansowanie Czyste Powietrze.

Moje Ciepło

1. Czy koszty kwalifikowane obejmują również osprzęt do pompy ciepła?

Tak. Prócz zakupu i montażu pomy ciepła, do kosztów kwalifikowanych zalicza się wszystkie elementy konieczne do montażu, a nawet zakup zbiornika na C.W.U i bufora

2. Jak złożyć wniosek Moje Ciepło?

Wniosek Moje Ciepło można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez portal https://gwd.nfosigw.gov.pl/ . Wybierając EnergyPlus, nie musisz się martwić wnioskiem. Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

3. Gdzie znajdę wniosek Moje Ciepło

Wniosek o dofinansowanie znajduje się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, poprzez który należy złożyć wniosek https://gwd.nfosigw.gov.pl/

4. Wskaźnik EP Moje Ciepło

Wskaźnik EP charakterystyki energetycznej budynku musi wynosić maksimum 63 [kWh/m2*rok] w pierwszym roku dofoinansowania (2021). W kolejnych latach maksimum 55 [kWh/m2*rok]

Grant OZE

1. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o grant OZE należy składać w formie papierowej, przesyłając go na adres siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Czy jest określona minimalna i maksymalna kwota grantu OZE?

Nie. Z Grantu OZE refinansować można do 50% poniesionych kosztów netto inwestycji

3. Jakie załączniki są wymagane?

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumentację projektową instalacji
 • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku

4. Co powinna zawierać dokumentacja projektowa instalacji w celu poświadczenia informacji o szacunkowym koszcie wykonania przedsięwzięcia OZE?

Uproszczony kosztorys przedsięwzięcia OZE lub ofertę cenową obejmującą wszystkie elementy infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji.

5. Czy dokumentacja projektowa instalacji może być kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia OZE?

Tak, jeśli rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej instalacji oraz zapłata przez inwestora za jej wykonanie - nastąpiły po 31 stycznia 2020 r.

6. Czy wniosek o przyznanie grantu OZE wymaga kontrasygnaty skarbnika, jeśli inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego?

Tak.

Energia Plus

1. Jak złożyć wniosek Energia Plus?

Wniosek Energia Plus można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez portal https://gwd.nfosigw.gov.pl/ .

2. Jakie dokumenty są wymagane do wniosku?

 • pozwolenie zintegrowane lub inne pozwolenia takie jak zezwolenie na emisję gazów czy pyłów,
 • uproszczony schemat technologiczny inwestycji,
 • sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa obejmujące ostatnie 3 lata,
 • opinię biegłego i raport z badania sprawozdania finansowanego,
 • sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 za wykonany okres sprawozdawczy danego roku,
 • statut spółki,
 • dokumenty potwierdzające źródła finansowania,
 • studium wykonalności,
 • model finansowania projektu w edytowalnym pliku,
 • inne – o których poinformuje Cię urzędnik, a które zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Gdzie znajdę wniosek Energia Plus

Wniosek o dofinansowanie znajduje się w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, poprzez który należy złożyć wniosek https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Zgłoszenie instalacji

1. Dlaczego muszę zgłosić instalację fotowoltaiczną?

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej jest niezbędne, aby operator mógł monitorować i zarządzać produkcją i przesyłem energii elektrycznej do sieci.

2. Kiedy powinienem dokonać zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej?

Zgłoszenie powinno być dokonane po montażu, przed uruchomieniem instalacji.

3. Gdzie mogę uzyskać formularz zgłoszeniowy?

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej zakładu energetycznego.

Raty

1. Z jakimi bankami współpracuje EnergyPlus w zakresie kredytów na rozwiązania OZE.

Obecnie współpracujemy z bankami Alior i Santander.

2. Jaki jest maksymalny okres spłat rat?

Kredyt może być wzięty maksymalnie na 15 lat.

3. Czy kredyt brany przez EnergyPlus jest bardziej opłacalny niż wzięty samodzielnie?

W większości przypadków tak. W nielicznych przypadkach Klient z dużymi obrotami i okazałą historią kredytową może uzyskać lepszą ofertę w swoim banku.

Ulga Termomodernizacyjna

1. Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
2. Jakie inwestycje można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Odliczyć można m.in.: fotowoltaikę, pompę ciepła, rekuperację, kolektory słoneczne, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Pełną informację można znaleźć pod adresem https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/