Ulga Termomodernizacyjna

Ulga Termomodernizacyjna do 53 000 zł

Rozwiązania w naszej ofercie, które odliczysz od podatku.

O uldze termomodernizacyjnej

Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu). Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zgodnie z wydatkami z wykazu), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Warunki ulgi
termomodernizacyjnej

  • beneficjentem ulgi jest właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego
  • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacji, objętego ulgą
  • dokument (faktura) potwierdzający poniesiony koszt za termomodernizację
  • budynek nie znajduje się w trakcie budowy

Ulgę możesz połączyć z dofinansowaniami:

1. Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
2. Jakie inwestycje można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Odliczyć można m.in.: fotowoltaikę, pompę ciepła, rekuperację, kolektory słoneczne, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Pełną informację można znaleźć pod adresem https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Pierwszy krok do uzyskania dofinansowania należy do Ciebie

Dział dotacji EnergyPlus w liczbach

>703

Ilość złożonych wniosków

>5mln zł

Kwota pozyskanych dotacji

98 %

Skuteczność pozyskiwania dotacji

Już ponad 2000 punktów na mapie naszych realizacji

Opinie naszych Klientów

Doskonała

Na podstawie 99 opinii